Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας

Η ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. και η Signaal Hellas Α.Ε. είναι δύο σύγχρονες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, προσανατολισμένες στην παραγωγή αμυντικού υλικού και στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών, με έμφαση στα αμυντικά συστήματα καθώς και στην παραγωγή λογισμικού για συστήματα πραγματικού χρόνου τόσο για αμυντικές όσο και για εμπορικές εφαρμογές.