Πολυάριθμα Ναυτικά Προγράμματα

Στρατηγικές συνεργασίες σε βιομηχανικό επίπεδο

Οι εταιρείες έχουν καθιερωθεί στην Ελληνική αγορά έχοντας συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα ναυπηγήσεως και εκμοντερνισμού μέσης ζωής πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και σε πλειάδα ναυτικών προγραμμάτων στο εξωτερικό.

Μοναδικές, Προσιτές λύσεις

Εξειδικευμένη παραγωγή και παροχή υπηρεσιών

Με πιστοποίηση ISO 9001:2015 & AQAP 2110 Edition D Version 1 και απασχολώντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, σε ιδιόκτητες,  σύγχρονες και υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις, η ΣΣΜΑΡΤ και η Signaal Hellas προσφέρουν μοναδικές και προσιτές λύσεις για την ανάληψη προγραμμάτων που αφορούν στην παραγωγή μονάδων, συστημάτων αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.